Échte connectie tussen datingapp Kwissle en finally an agency

Nederland is een datingapp rijker. En niet zomaar één. In deze nieuwe app wordt het natuurlijke proces van iemand ontmoeten gevolgd. Een proces dat zich vertaald heeft tot The Love Journey. Een journey waarin je op zoek gaat naar échte connecties in plaats van vluchtige.

Na een eerste flirt bleek er direct een échte connectie tussen Kwissle en creative agency finally te zijn. De basis voor een eerste succesvolle samenwerking. Zo is finally verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van de complete merkstijl. Het vormgeven van de app en website. Maar ook het concept en de productie van de lokale lanceringscampagne in Rotterdam. Een concept en stijl die ook de komende maanden tijdens een landelijke uitrol worden ingezet.

Lisette Samplonius, Managing Director bij finally an agency: “Ontzettend gaaf om te zien dat wat een paar maanden geleden als ‘firestarter’ traject begon, nu al online, in de App Stores en in het Rotterdamse straatbeeld te bewonderen valt”

Wessel Verhoeff
, Oprichter Kwissle: “Vanaf het eerste bezoek aan finally meteen een enorme klik. De drive en professionele input vanuit finally waren super inspirerend. We zijn ervan overtuigd dat we samen met finally ons prachtige platform kunnen lanceren op een zeer originele en pakkende manier om zo echt een connectie te maken met de singles van Nederland”

Let’s Kwissle! Ga naar https://kwissle.com/, download de app in Apple’s App Store of Google’s Play store en start jouw Love Journey.

Credits
Verantwoordelijk bij klant: Wessel Verhoeff, Kees Doornenbal
Bureau: finally an agency
Development: Goos Online, Buzzel
Mediabureau: Stroom

Heeft u een creatief vraagstuk? Neem dan contact met ons op via weare@finallyanagency.nl en voor je het weet hebben we een eerste date!

--

--

A creative agency based in Rotterdam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store