Finally behoort tot de FONK100 Beste Bureaus 2021

Nieuw in de lijst op nummer 56

Het woord was aan onze klanten en ‘we hebben ’t gefikt’. Met een schitterende beoordeling van een 8.5 zijn we opgenomen in de door FONK magazine opgestelde lijst met 100 Beste Bureaus van 2021.

De jaarlijks terugkerende lijst wordt samengesteld aan de hand van de uitkomst van het door Multiscope uitgevoerde Bureau Klanttevredenheidsonderzoek. Hierin beoordelen opdrachtgevers bureaus o.a. op creativiteit, effectiviteit, snelheid, prijs en relatie.

“Voor ons is deze notering de bevestiging dat we op deze manier door moeten gaan. Door met het dagelijks aanwakkeren van het vuur in merken én mensen. De positieve energie die hierbij vrijkomt is namelijk onze brandstof voor elke uitdaging. Daarmee overtreffen we doelstellingen en dat heeft geleid tot opname in de lijst. Daar zijn we enorm trots op.” zegt Robert Boer, account director en partner bij finally an agency.

De gehele lijst lees je in het laatste FONK magazine. Het doel voor 2022 moge duidelijk zijn. Wij zijn gebrand op een hogere notering. Vlammen!

Over finally an agency: finally an agency is een onafhankelijk full-service creative agency aan de rand van Rotterdam. Sinds 2005 vlammen onze teams dagelijks op strategie, concept en productie voor mooie merken als Coca-Cola, De Kuyper, Danone Nutricia, Foot Locker, Max Havelaar en Avojoy.

Nieuwsgierig hoe wij het vuur in jou en je merk kunnen aanwakkeren? Kom eens langs of neem contact met ons op via weare@finallyanagency.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store