finally breidt haar creatieve team uit

Succesvol bouwen wij onze full-service propositie verder uit, wat leidt tot groei en verbreding van werkzaamheden op het gebied van strategie en concept. Dat vraagt om extra creatieve geesten en daarom is het creatieve team uitgebreid met Lisa van Zijl en Maarten van Scheijndel.

Lisa van Zijl & Maarten van Scheijndel

Een herpositionering van communicatiebureau naar full-service creative agency heeft zelfs in een lastig Corona jaar niet alleen geleid tot prachtige nieuwe klanten die na een first date kozen voor de finally formule, maar dat ook bestaande klanten ons eerder aansluiten in het creatieve-/briefingsproces. De combinatie van een krachtige in-house ontwerp- en productiestudio én een ervaren creatief team maken finally dan ook tot een volwaardig partner voor een long-term relationship.

Lisette Samplonius, Managing Director: “Het is heel mooi dat we met de groei van Lisa naar de functie van Creative en het aantrekken van Maarten een goede balans hebben tussen Lisa’s ervaring op het huidige klantportfolio en de kennis en ervaring die Maarten meeneemt van buitenaf.”

Maarten van Scheijndel, Creative: “Mooie klanten, uitdagende vraagstukken en een zeer ervaren team met aanstekelijke ambities. Dat in combinatie met de nuchtere Rotterdamse niet-lullen-maar-vlammen mentaliteit passen mij perfect. Met mijn kennis op met name digital ga ik een finally waardige bijdrage leveren aan de verdere groei van de club.”

Maarten van Scheijndel werkte afgelopen jaren als Digital Creative bij Havana Harbor op accounts als Unilever, KPN, Philips en Postcode Loterij.

Heeft u een creatief vraagstuk? Neem dan contact met ons op via weare@finallyanagency.nl en voor je het weet hebben we een eerste date!

--

--

A creative agency based in Rotterdam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store