Finally FD Gazellen 2021

Finally an agency behoort wederom tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Voor de achttiende keer heeft het Financieele Dagblad de winnaars van de FD Gazellen Awards bekendgemaakt. Dat verdient naast een terugblik ook een vooruitblik op komend jaar.

Trots, trotser, trotst
‘Je mag het hopen, maar niet verwachten,’ zegt Lisette Samplonius, oprichtster en managing director van finally an agency, over de winst. ‘We hebben voor het tweede jaar op rij een Gazellen Award te pakken en we kunnen onze trots niet onder stoelen of banken steken: ondanks een enerverend jaar, bleven onze teams en klanten onvermoeid vlammen. Zij zijn echt de brandstof voor ons succes. ’

Robert Boer, account director en partner, vult aan: ‘Het feit dat we wederom in deze lijst staan is een oprechte erkenning van ieders inzet. Ook hebben de eerder ingezette verbreding van de werkzaamheden en uitbreiding van het team eraan bijgedragen. We hebben nieuwe klanten mogen verwelkomen, projecten gedraaid die de verwachtingen overtroffen en geen dag consessies gedaan wat betreft de kwaliteit van ons werk.’

Robert Boer en Lisette Samplonius-Boer

‘We hebben het succes twee keer geproefd,’ zegt Lisette, ‘nu gaan we ook voor de derde! Onze propositie als full-service agency is inmiddels wel bewezen, dat verdient komend jaar een aanscherping van onze positionering. Onze ambities zijn groot, maar het vertrouwen ook. We’re here to stay en iedereen mag het weten. Feest!’

Over FD Gazellen Awards
Elk jaar reikt Het Financieele Dagblad de FD Gazellen Awards uit aan bedrijven die ten minste 20% in omzet zijn gegroeid over de afgelopen drie boekjaren. Naast omzetgroei worden ook de groei van het personeel en de winstmarge meegenomen in de overwegingen.

Heeft u een creatief vraagstuk? Neem dan contact met ons op via weare@finallyanagency.nl en voor je het weet hebben we een eerste date!

--

--

A creative agency based in Rotterdam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store