Finally FD Gazelle 🔥

Gister maakte het Financieele Dagblad de winnaars van de FD Gazellen Awards 2020 bekend. Finally behoort tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland en daar zijn we waanzinnig trots op!

De groei van Finally
“Het is gaaf om te zien dat we de afgelopen jaren met nieuwe groeistrategieën en een verbreding van onze werkzaamheden een grote groei hebben weten te realiseren. Zo hebben we prachtige nieuwe klanten mogen verwelkomen en hebben we onze propositie als full-service agency verder weten uit te bouwen.

Lisette Samplonius, oprichtster Finally

Ik ben waanzinnig trots op ons team en dankbaar voor onze klanten die deze groei mede mogelijk hebben gemaakt. Juist in een lastig Corona jaar blijven we vlammen en willen we onze klanten zo goed mogelijk servicen met kwalitatief en verrassend werk”, aldus Lisette Samplonius, oprichtster Finally.

Over FD Gazellen Awards
Elk jaar reikt Het Financieele Dagblad de FD Gazellen Awards uit aan bedrijven die ten minste 20% in omzet zijn gegroeid over de afgelopen drie boekjaren. Naast omzetgroei worden ook de groei van het personeel en de winstmarge meegenomen in de overwegingen. Dit jaar werd, vanwege de coronacrisis, meer dan ooit rekening gehouden met de voortgang van bedrijven in het lopende boekjaar.

We are ready to light your fire!

--

--

A creative agency based in Rotterdam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store